Skip survey header

Οδική Σήμανση - Ιστοί Οδοφωτισμού - Στηθαία

Οδική Σήμανση - Ιστοί Οδοφωτισμού - Στηθαία Ασφαλείας

Το παρόν ερωτηματολόγιο καλύπτει προϊόντα οδικής σήμανσης (περιλαμβάνοντας τα υλικά κατασκευής των αντανακλαστικών και ημιαντανακλαστικών πινακίδων σήμανσης καθώς και τις διατάξεις στήριξης), ιστούς οδοφωτισμού και στηθαία ασφαλείας.

Σε περίπτωση που διαθέτετε περισσότερα από ένα προϊόντα, παρακαλώ όπως συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο για καθένα από τα προϊόντα αυτά.

Το ερωτηματολόγιο έχει διάρκεια περίπου 15 λεπτά.


Παρακαλώ συμπληρώστε τις παρακάτω γενικές ερωτήσεις.

2. Παρακαλώ συμπληρώστε την κατηγορία της επιχείρησής σας. *This question is required.

Πολύ Μικρή Επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζόμενους και της οποίας ο κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ -  Μικρή Επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζόμενους και ο κύκλος εργασιών της ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ - Μικρομεσαία Επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζόμενους και της οποίας ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ)

3. Για το συγκεκριμένο προϊόν είστε... *This question is required.
4. Ποια είναι η κύρια χώρα παραγωγής/κατασκευής του προϊόντος σας; *This question is required.
*Η απάντηση στην ερώτηση αυτή είναι υποχρεωτική.
5. Εξάγετε τα προϊόντα σας στο εξωτερικό; *This question is required.
6. Θα σας ενδιέφερε στο μέλλον να παρέχετε προϊόντα ή/και υπηρεσίες σε δημόσιο φορέα; *This question is required.
7. Έχετε συνάψει στο παρελθόν σύμβαση με δημόσιο φορέα; *This question is required.

Παρακαλώ συμπληρώστε τις παρακάτω ερωτήσεις που αφορούν τα γενικά στοιχεία του προϊόντος.

9. Σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες ανήκει το προϊόν σας; *This question is required.
10. Το προϊόν σας φέρει κάποια πιστοποίηση, περιβαλλοντική ή άλλη; *This question is required.

Παρακαλώ συμπληρώστε ποιες από τις παρακάτω "πράσινες" προδιαγραφές πληροί το προϊόν σας.

11. Τo προϊόν σας αποτελείται από ανακυκλωμένα υλικά;
12. Μετά το τέλος του κύκλου ζωής του προϊόντος σας, αυτό δύναται να ανακυκλωθεί στο μεγαλύτερο ποσοστό;
13. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τα οδικά σήματα μειώνουν την ανάγκη για πρόσθετο φωτισμό του δρόμου;
14. Τα χρώματα που χρησιμοποιείτε στον προϊόν σας είναι φιλικά προς το περιβάλλον; Αν ναι, παρακαλώ αναφέρατε πώς αυτό τεκμηριώνεται.
15. Η περιεκτικότητα σε VOCs των χρωμάτων που χρησιμοποιείτε στο προϊόν σας, βρίσκεται εντός των οριακών τιμών που δίνονται στην Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτημα ΙΙ);
16. Υπάρχει πρόβλεψη για τη μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας και των εκπομπών του CO2 κατά τη φάση κατασκευής;
20. Θέλετε να λαμβάνετε ενημέρωση στο email σας σχετικά με τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις; *This question is required.
21. Στοιχεία Επικοινωνίας *This question is required.Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας στην περίπτωση που χρειαστεί να έρθουμε σε επαφή μαζί σας

Αποποίηση ευθυνών

Το ΥΠΕΚΑ διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται, διαθέτει και να διατηρεί τις πληροφορίες που του παρέχετε με το παρόν ερωτηματολόγιο με οποιονδήποτε τρόπο και χωρίς κανέναν περιορισμό, ιδίως χωρίς να δημιουργείται οποιαδήποτε υποχρέωση απέναντι σας ή απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, ούτε και να υποχρεούται το ΥΠΕΚΑ να κάνει χρήση των πληροφοριών  αυτών στην περίπτωση που δεν το επιθυμεί.  

Survey Software powered by SurveyGizmo
Survey Software